EVENTS

Training workshop with specialists and farmers in the Municipality of M. Madhe

On 19 August, 2020, RASP Organization – Rural Association Support Program, organized in the Municipality of M. Madhe the training workshop on “Food Safety Standards in Farm Production and Food Legislation“, with the participation of farmers and producers of agricultural and animal products of the area, representatives of the Municipality of M. Madhe and specialists […]

Read More

Workshop “Sensibilizimi i aktorëve për diversifikimin e aktiviteteve në Zonën rurale të Bashkisë Korçe”

Në kuadër të Projektit: “Rritja e kapaciteteve të fermerëve dhe aktorëve të tjerë në diversifikimin e aktiviteteve rurale”, të financuar nga FAO (Food Organization of the United Nations, Organizata RASP – Rural Association Support Programme, organizoi me datë 15 Janar 2020 ne hotel “Konti” ne Korçe, workshopin me temë: Sensibilizimi i aktorëve lokale për diversifikimin […]

Read More
1 2 3 4 7 1347