më shumë

SUPPORT

RASP në kuadër të objektivave të saj, mbështet grupet e veçanta të interesit në Veri të Shqipërisë.

S

 

 

 

më shumë

më shumë

RURAL

RASP është një organizatë e specializuar për zhvillimin e zonave rurale.

ASSOCIATION

Targete të synuara në projektet tona janë grupet dhe shoqatat e zonave rurale.

PROGRAMME

Zhvilluar aftësitë e duhura të banorëve që të rritet statusi ekonomik dhe të përmirësohet standarti i jetesës.

R

A

P

më shumë

RASP e përmbush misionin e tij në disa mënyra:


Ndihmon në formimin dhe fuqizimin e shoqatave dhe formave të tjera të organizimit të shoqërisë civile, të cilat mund të perfaqësojnë dhe t'u shërbejnë banorëve të zonave rurale. Zhvillon kapacitetet e grupeve rurale për lobim konstruktiv dhe influencim të vendimmarrësve, në mënyrë që të përmirësohen politikat dhe shërbimet që mund të ndikojnë në jetesën e tyre.

më shumë

 

RURAL

ASSOCIATION

SUPPORT

PROGRAMME

|   © 2013 . Rasp.org.al  -  All rights reserved.

Designer:

Na kontaktoni më poshtë:

Rr. "Dritan Hoxha", Pall. TeknoProjekt, shkalla 2, ap.28 PO.Box 2415/1, , 1001

office@rasp.org.al

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

PARTNERS