RURAL

ASSOCIATION

SUPPORT

PROGRAMME

S Support

home / cfare bejme / support

Ne mbeshtesim zhvillimin

 

RASP ndihmon komunitetet lokale në Ndërtimin e Indeksit Gjeografik përmes të gjitha fazave të tij si karakterizimi i produktit, përcaktimi i territorit, ndërtimi i trupit ndërprofesional, hartimi i kodit të praktikës, hartimi i strategjisë së promovimit dhe regjistrimi i produktit sipas rregullave të BE

RASP në kuadër të objektivave të veta, mbështet grupet e veçanta të interesit të formuara në pjesën Veriore të Shqipërisë.

 

RASP, synon të rrisë kapacitetet e grupeve duke nxitur të dyja gjinitë të bashkëpunojnë, nderkohë që i shikon palët si elementë të domosdoshëm të zhvillimit të shoqërisë. Përfshirja dhe trajnimi i të dyja gjinive do të bëjë të mundur rritje të të ardhurave ekonomike të familjes, produkte më cilësore si dhe qëndrueshmëri të aktiviteteve të ndryshme.

 

Grupet e formuara të interesit, janë organizuar në nivele rajonale duke ngritur struktura të vecanta. Kështu, grupet e Kukësit dhe të Hasit kanë formuar Federatën e Fermerëve ( www.fedfarmqk.org ), e cila ka një status dhe kryen një funksion të caktuar. Ajo përfaqëson dhe mbron interesat e fermerëve. Lobimi dhe advokimi është shumë i rëndësishëm për tu dhënë mbështetjen e duhur atyre duke e ngritur zërin e problemeve të fermerëve drejt zgjidhjeve të mundshme.

 

Grupet e interesit në Pukë janë organizuar në formën e një forumi, si rruga më e mirë e përfaqësimit dhe mbrojtjes së interesave të tyre.

 

 

 

TË REJAT E FUNDIT

Na kontaktoni më poshtë:

Rr. "Dritan Hoxha", Pall. TeknoProjekt, shkalla 2, ap.28 PO.Box 2415/1, , 1001

office@rasp.org.al

RURAL

ASSOCIATION

SUPPORT

PROGRAMME

|   © 2013 . Rasp.org.al  -  All rights reserved.

Designer:

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.