RURAL

ASSOCIATION

SUPPORT

PROGRAMME

R Rural

home / cfare bejme / rural

NE OPEROJME NE ZONAT RURALE

 

RASP është një organizatë e specializuar për zhvillimin e zonave rurale në Shqipëri, ku burimet lehtësisht të shfrytëzueshme janë të pakta si dhe kapacitetet njerëzore pothuajse mungojnë, ku infrastruktura është e pazhvilluar dhe ku ka mbështetje më të kufizuar nga donatorë të huaj apo vendas.

 

RASP dhe shoqatat që ka mbështetur që në fillim të tyre, e kanë shtrirë aktivitetin gati në të gjithë territorin e Shqipërisë. Kryesisht RASP ka punuar në zonat veri-lindore të Shqipërisë, në Kosovën Perëndimore si dhe në Butrint.

 

Në programet tona zona veri-lindore është prioritare sepse është zona më e varfër në Shqipëri.

 

 

Aktivitetet e RASP në zonat rurale në veri të Shqipërisë

TË REJAT E FUNDIT

Na kontaktoni më poshtë:

Rr. "Dritan Hoxha", Pall. TeknoProjekt, shkalla 2, ap.28 PO.Box 2415/1, , 1001

office@rasp.org.al

RURAL

ASSOCIATION

SUPPORT

PROGRAMME

|   © 2013 . Rasp.org.al  -  All rights reserved.

Designer:

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.